เราจะแบ่งวิธีชำระเงินออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. บัตรเครดิต - ใช้สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

        เมื่อเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะนำคุณไปยังหน้ากรอกรายละเอียดบัตรเครดิต และทำรายการยืนยันข้อมูล โดยจะไม่จัดเก็บและบันทึกข้อมูลบนบัตรเครดิตของคุณ

* การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียม


                                               (รูปช่องทางชำระเงินผ่านบัตรเครดิต)


2. โอนเงิน - ใช้สำหรับการจ่ายชำระค่าบริการโอนการโอนเงินเข้าบัญชีของทางสถาบัน 

         ผู้เรียนจะต้องเลือกธนาคารที่จะชำระเงิน (สามารถเปลี่ยนธนาคารโอนได้ภายหลัง) โดยบัญชีธนาคารของสถาบันมีดังนี้ธนาคาร: กรุงไทย
ชื่อบัญชี: นายกฤษ เกตุศร
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 
985-0-95192-3


© Copyright. KKNAUDIT.COM All Rights Reserved.