เราจะแบ่งวิธีชำระเงินออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. เพย์สบาย   - ใช้สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, Counter service และ Online Banking

        เมื่อเลือกชำระเงินผ่านเพย์สบาย ในเมนูด้านซ้ายจะให้ผู้เรียนเลือกวิธีชำระเงิน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นบัตรเครดิต หรือ Counter service

* การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียม, การชำระเงินผ่าน Counter service ค่าบริการ 15 บาท


                                               (รูปช่องทางชำระเงินผ่านเพย์สบาย)


2. โอนเงิน - ใช้สำหรับการจ่ายชำระค่าบริการโอนการโอนเงินเข้าบัญชีของทางสถาบัน 

         ผู้เรียนจะต้องเลือกธนาคารที่จะชำระเงิน (สามารถเปลี่ยนธนาคารโอนได้ภายหลัง) โดยบัญชีธนาคารของสถาบันมีดังนี้


ชื่อบัญชี: นายกฤษ เกตุศร
ธนาคารกสิกรไทย: สาขาถนนรัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 718-243-3513ชื่อบัญชี: บริษัท เคเคเอ็น ออดิท จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์: สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 273-220401-1


© Copyright. KKNAUDIT.COM All Rights Reserved.