เกี่ยวกับเรา
        บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากร โดยทีมงานของบริษัทมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ทำให้สะสมประสบการณ์ทางด้านบัญชี เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์ นอกจากนี้การให้บริการของบริษัทฯ ยังถือได้ว่าครบวงจรของด้านบัญชีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีอากร ซึ่งลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทจะเรียกได้ว่ามาที่เดียวแล้วครบทุกการให้บริการ โดยทางสำนักงานเน้นเรื่องของคุณภาพพนักงาน มีระบบการคัดเลือกและพัฒนาพนักงานอย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานกว่า 10 คน

        นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้วสิ่งบริษัทยึดถือไว้เป็นหัวใจของการทำงานคือ “การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร” มาเป็นอันดับแรก

ประวัติผู้บริหาร


Our History

มกราคม 2555 - บริษัท เคเคเอ็น การบัญชี จำกัด ถูกก่อตั้งครั้งแรกในเดือนมกราคม 2556 โดยนายกฤษ เกตุศร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 10376 โดยเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาและให้บริการด้านวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถได้รับบริการอย่างมืออาชีพในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้

สิงหาคม 2555 - บริษัท เคเคเอ็น การบัญชีำ จำกัด ได้มีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเองครั้งแรก เพื่อวางแผนสำหรับการขยายตัวของธุรกิจ และรองรับกับจำนวนพนักงานที่มากขึ้น

มีนาคม 2556 - ได้เปิดสาขาที่ 1 คือสาขาสวนจตุจักร วัตถุประสงค์ใช้เป็นสถานที่จัดอบรมความรู้ด้านบัญชีและภาษี เน้นการให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกคน

พฤษภาคม 2556 -  บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ของบริษัท คือสถาบันอบรมวิชาชีพบัญชีผ่านระบบ E-Learning โดยได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสถาบันจัดอบรมและสามารถเก็บชั่วโมง CPD สำหรับนักบัญชีได้ (www.cpdtutor.com) 

เมษายน 2557 - บริษัทฯ ได้ก่อตั้งแผนก IT เพื่อทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมทางด้านบัญชี ได้แก่โปรแกรมบัญชี โปรแกรมออกบิล โปรแกรมคุมสต็อกสินค้า และโปรแกรมบริหารจัดการบริษัท เพื่อช่วยในการทำงานของบริษัท และพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการลูกค้า

กุมภาพันธ์ 2558 - บริษัทได้จดทะเบียนกับหอสมุดแห่งชาติ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์ "หนังสือพิมพ์ เครือข่ายบัญชี" วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านบัญชี และภาษีแก่บุคคลทั่วไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากดยอมรับเพื่อรับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเรา
ยอมรับ